Aan de slag in de klas

Aan de slag met gespreksvragen

Bij ieder thema horen vier of vijf invalshoeken om het thema te verdiepen. Bij iedere invalshoek staan suggesties voor gespreksvragen.

 • Deze gespreksvragen zijn niet bedoeld als afvinklijstje, maar kunnen je inspireren om een gesprek of les meer te structureren en te verdiepen.
 • Je hoeft deze vragen niet letterlijk te stellen. Je kunt ze meestal veel beter verpakken in een opdracht. Bijvoorbeeld: ‘Bedenk samen drie kenmerken van een echte vriend’. Of: ‘Maak een strip over moedig zijn’.
 • Wil je meer weten over het werken met levensbeschouwelijke vragen en het voeren van levensbeschouwelijke gesprekken, dan verwijzen we je naar het boek Verhalen vertellen en vragen stellen. Een hulpmiddel uit dit boek vind je hier.

Verbinding met burgerschap

Veel thema’s binnen Leren over Levensvragen vallen samen met onderwerpen van (wereld)burgerschap. Thema’s als ‘samen’, ‘moed’ en ‘help’ gaan over goed samenleven, veiligheid en verantwoordelijkheid nemen. In Nederland hebben alle scholen een burgerschapsopdracht van de overheid gekregen. Om scholen bij deze opdracht te ondersteunen, vind je bij ieder thema een burgerschapsuitwerking van het thema. Onder de knop burgerschap:

 • lichten we toe hoe dit thema aansluit bij de burgerschapsdoelen
 • leggen we waar mogelijk de link met kinderrechten en mensenrechten
 • staan interessante links naar instellingen en lessen o.a. van www.openbaaronderwijs.nu
 • kun je extra verhalen en lessuggesties downloaden
 • inspireren we je op het gebied van filosoferen met kinderen. Dat is namelijk bij uitstek een democratische werkvorm waarin identiteitsvorming, diversiteit en samenwerken centraal staan

Samenwerkingsscholen

Samenwerkingsscholen zijn scholen waar een openbare school en een katholieke of protestants-christelijke school één school zijn geworden. Op samenwerkingsscholen leggen de groepsleerkrachten in het kader van de katholieke of protestants-christelijke identiteit extra verbinding tussen wat er in Leren over Levensvragen aan bod komt, en wat de school vanuit de katholieke of protestants-christelijke identiteit aanreikt. Die verbinding komt vooral tot uitdrukking bij dag- en weekopeningen of -sluitingen, tijdens vieringen en soms in acties voor goede doelen. Bij vieringen en acties werkt de school soms samen met de plaatselijke kerk(en). Op de website vind je verhalen, vragen en suggesties voor verdieping en verrijking van de protestant-christelijke en/of de katholieke traditie.

Onderbouw

Op de meeste scholen geven de vakleerkrachten vormingsonderwijs vanaf groep 3. Daar is de afspraak vaak dat de groepsleerkrachten in de onderbouw zelf aandacht geven aan het thema. Dat doen ze uiteraard op een manier die past bij de ontwikkeling en de belevingswereld van jonge kinderen.

Uitgangspunten hierbij zijn:

 • Jonge kinderen leren dat er vragen zijn waarop geen eenduidig antwoord is.
 • De verwondering hierover staat centraal.
 • De kinderen leren dat over sommige onderwerpen iedereen zelf mag weten wat hij of zij denkt.
 • De kinderen leren elementaire gespreksvaardigheden, zoals uitdrukken wat je vindt (hoeft niet alleen in woorden te zijn) en luisteren naar elkaar.

De insteek van het thema is voor jonge kinderen dus sterk vanuit verwondering en verkenning. De thema’s worden alledaags en algemeen ingestoken. De levensbeschouwelijke verschillen staan daarmee niet op de voorgrond.

Op de downloads onder deze knop vind je een overzicht van prentenboeken die aansluiten bij het thema en suggesties voor eenvoudige gesprekken en activiteiten.

Downloads

Onder de knop downloads vind je:

 • Voorbeeldbrief ouders

Communicatie over waar je mee bezig bent is heel belangrijk binnen interlevensbeschouwelijk vormingsonderwijs. Deze brief kun je naar eigen inzicht bewerken en meesturen met een nieuwsbrief.

 • Themabeschrijving

Alle inhoudelijke informatie over het thema (invalshoeken, verhalen en vragen) op een rijtje in één pdf-document. Je kunt dit rondsturen en/of uitprinten ter voorbereiding van je lessen.

Wij gebruiken functionele cookies om deze website goed te laten functioneren en analytische cookies om het gebruik van de website te kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.