Werken met thema’s

Thema’s gaan over levensvragen

De thema’s in deze werkwijze lenen zich goed voor levensbeschouwelijk leren. Dit komt doordat ze verbonden zijn aan levensvragen: universele vragen waarop geen eenduidig antwoord bestaat. Alle kinderen stellen zichzelf vroeg of laat, bewust of onbewust, kleine en grote levensvragen. Vragen over universele levensthema’s als liefde, geluk, moed, vertrouwen en hoe je goed kunt (samen)leven. Levensbeschouwelijke stromingen, en de verhalen en tradities daarbinnen, zien we in deze werkwijze als dragers van waarden en wijsheden die een visie op levensvragen geven.

Volgorde van de thema’s

De thema’s op deze website staan op zichzelf en kunnen in principe los van elkaar gebruikt worden. De volgorde waarin ze op deze website staan, is echter met zorg gekozen:

  • De thema’s aan het begin van het schooljaar hebben allemaal een sociaal emotioneel karakter om de start van het schooljaar en het samen leren te verstevigen tijdens de ‘gouden weken’.
  • In kwartaal 2, de periode van oktober tot december, staat altijd een symbolisch levensbeschouwelijke thema centraal.
  • In kwartaal 3 draaien de thema’s om persoonlijke identiteit, deugden en ethiek.
  • In kwartaal 4 ronden we het jaar af met een thema dat gaat over jouw plek in de wereld.

We adviseren om deze opbouw door het jaar heen aan te houden. Maar je kunt ook schuiven met thema’s binnen de hierboven genoemde overkoepelende categorieën.

Invalshoeken bij een thema

In ieder thema staan steeds vier of vijf invalshoeken, zodat je vanuit verschillende gezichtspunten met het thema aan de slag kunt. Per invalshoek vind je bijbehorende verhalen en vragen die je met kinderen kunt bespreken. Overleg altijd goed met de vakleerkracht over de verdeling van de onderwerpen en de vragen die je aan de orde laat komen. Communicatie en afstemming over wat er bij wie aan bod komt, is een van de belangrijkste succesfactoren in deze werkwijze.

Het thema levend houden

Vakleerkrachten zorgen in hun lessen voor de verdieping van het thema. Zij brengen vanuit hun expertise en specifieke invalshoek het ‘binnenperspectief’ van een levensbeschouwelijke stroming in. De groepsleerkrachten zorgen ervoor dat het thema door de week heen in de klas blijft leven. Zij koppelen de onderwerpen die in de vaklessen aan de orde komen aan gebeurtenissen in de klas of in de samenleving. Ook verbinden zij de levensbeschouwelijke thema’s aan burgerschap en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Voor de verbinding van het thema met burgerschap staan bij elk thema speciale suggesties voor de groepsleerkracht, onder de knop ‘burgerschap’. Zo bouw je samen vanuit verschillende rollen en expertises aan een samenhangende en doorgaande lijn.

Wij gebruiken functionele cookies om deze website goed te laten functioneren en analytische cookies om het gebruik van de website te kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.