Disclaimer leren over levensvragen

Door deze website te gebruiken, stem je in met deze disclaimer. De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden.

De website en alle onderdelen ervan, met uitzondering van de externe links en bestanden, zijn eigendom van VOS/ABB en Centrum voor Vormingsonderwijs (hierna CvV). Overname van informatie van de website is toegestaan onder voorwaarde van de bronvermelding: © Leren over Levensvragen VOS/ABB en CvV

VOS/ABB en CvV zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Deze website bevat links naar websites en bestanden die door andere partijen dan VOS/ABB en CvV worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie.

De bestanden en links op deze website mogen alleen intern gebruikt worden ten behoeve van onderwijs aan leerlingen op de basisschool en mogen niet gebruikt worden in het kader van commerciële activiteiten. Ook mag de inhoud van de bestanden niet openbaar worden gemaakt en worden verspreid, ook niet via social media. Zonder over voorafgaande toestemming te beschikken, is het namelijk niet toegestaan auteursrechtelijk beschermd materiaal openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.

Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Derhalve kunnen wij niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. VOS/ABB en CvV hebben geen zeggenschap over deze websites en bestanden en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Heeft u fouten of tekortkomingen ontdekt, neem dan contact op met de redactie: welkom@vosabb.nl.

Wij gebruiken functionele cookies om deze website goed te laten functioneren en analytische cookies om het gebruik van de website te kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.