Invalshoek

Feest

Kwartaal 2

Symbolisch levensbeschouwelijk

Wintertradities

Als je vraagt welke feesten de kinderen kennen komt er waarschijnlijk op het bord: verjaardag, bruiloft, Sinterklaas, Koningsdag, bevrijdingsdag.
In de drive vind je verschillende verhalen die horen bij feesten uit verschillende tradities in deze periode:

 • Chanoeka in het Jodendom of ook wel ‘Het feest van de lichten’. In het verhaal Het lichtenfeest Chanoeka lees je over de strijd die geleverd werd door het Joodse volk om in vrijheid te mogen geloven.
 • Uit de christelijke traditie stammen Sint-Maarten en Kerstmis. Over het verhaal van St. Maarten is een liedje opgenomen in de drive: Sint-Maarten en de bedelaar. Het kerstverhaal vind je in drie verschillende varianten (zie achtergrondinformatie) en in een Powerpoint voor de onderbouw.
 • In de Islam zijn het Offerfeest Het offer van de zoon en de geboorte van de profeet Mohammed belangrijke tradities. In de tekst Het leven van Mohammed lees je meer achtergrond over het leven van de profeet.
 • Divali ook bekend als Lichtjesfeest, is een van de belangrijkste feesten in het hindoeïsme bij de Hindoes. Wanneer je op school tv zoekt naar Divali vind je verschillende filmpjes over het feest. In Divali, het lichtjesfeest van de hindoes, zien we hoe het feest traditioneel gevierd wordt. In de tekst Divali lees je over de verschillende rituelen bij het feest.
 • Boeddhisten in Thailand vieren Loi Krathong. In Vieren van het licht vind je een mooie les uit ‘Hemel en aarde’ en het verhaal van Yindee van elf jaar die het feest viert. In Loi Krathona vind je achtergrondinformatie over het feest.
 • Het humanisme kent geen traditie van feesten. Er staan wel verhalen in de lijst die je kunt gebruiken als start voor een filosofisch of levensbeschouwelijk gesprek over feesten en vieren. Zie insteek 1 hierboven.

Kinderen zullen ontdekken dat het najaar en winterseizoen veel feesten kent. Na de oogst en tijd van overvloed werden herfst en winter een moeilijke tijd: voedselschaarste, donker, koud. Er was behoefte aan onderlinge hulp, aan warmte, en licht. Mensen zochten dat bij elkaar. Feesten met een relatie tot het seizoen vinden we in het jodendom, christendom en hindoeïsme. Omdat de islam een andere kalender heeft lopen daar de feesten niet parallel met de seizoenen.
Wil je dieper ingaan op de christelijke feesten neem dan eens een kijkje bij Samenwerkingsscholen onder extra’s.

Let op!

De vakleerkrachten PC en RK GVO en IGVO willen we natuurlijk graag over hun eigen feesten laten vertellen. Daarom kan het zijn dat ze in november al lessen geven over Kerstmis. Ook leren de kinderen in deze periode over het Offerfeest, terwijl dat al geweest is. Misschien kijk je daar even van op. Maar we hechten er waarde aan dat de experts op dit terrein van binnenuit kunnen vertellen aan de kinderen wat zij beleven bij zo’n belangrijk feest. En de vakleerkrachten kunnen natuurlijk niet overal tegelijk zijn. Wel is het mooi om aan het eind van de thema periode, als het bijna Kerstmis is, nog een keer terug te grijpen op de les over Kerstmis.

Vragen bij Wintertradities

 • Iedereen kent eigen tradities en rituelen (meer alledaags, of vanuit familie, niet gekoppeld aan een levensbeschouwing) – dit vormt vaak een mooi opstapje naar tradities met een grote T – dus Tradities gekoppeld aan levensbeschouwingen/religies.
  Hoe beginnen wij het schooljaar, hoe vieren we het winterfeest/kerst? Welke vaste gewoonten horen daarbij?
  Door deze vraag te beantwoorden kun je het onderscheid tussen een ritueel (het draaiboek van het moment en de beleving ervan) en traditie (dit is onze manier, zo doen we het altijd want…) uitleggen. Deze kennis vormt een mooie basis voor het onderzoeken van de overige vragen.
 • Zou je de eerste schooldag, de eerste baardgroei, eerste menstruatie, uit huis gaan ook willen vieren? Waarom?
 • Welke tradities horen bij jou thuis bij verschillende feesten? Of welke feesten vieren jullie thuis? Hoe gaat dat?
 • Bij welk feest gaan jullie naar een gebedshuis? Hoe merk je daar dat het feest is? Wat is daar anders dan een feest thuis?
 • Wat is de betekenis van rituelen bij religieuze feesten, overgangsfeesten?
 • Wat is een ‘traditie’? Wat is het mooie of goede van tradities? Wat is het ‘nadeel’
  van tradities?
 • Wie bepaalt er wat de traditie is? Kun je zelf ook ergens een traditie van maken?

Verhalen Feest

Jodendom

Het lichtenfeest Chanoeka (BB)

Boukje Offringa (2002). Het lichtenfeest Chanoeka. In Verhalen om nooit te vergeten. Boekencentrum B.V. Download hier de PDF.

Christendom

Sint-Maarten en de bedelaar (lied) (OB-MB)

Sandra Klaassen, Maria van Donkelaar en Martine van Rooijen (2000). Het hele jaar rond. Lezen, zingen, spelen en knutselen met jonge kinderen. Lemniscaat Rotterdam. Download hier de PDF.

Hindoeïsme

Divali (MB-BB)

Bron onbekend. Download hier de PDF.

Boeddhisme

Vieren van het licht, Loi Krathona (BB)

Hemel en aarde (2021). Les 3 bovenbouw. Download hier de PDF.

Loi Krathona, achtergrondinformatie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Loi_Krathonghttps://www.beleven.org/feest/loi_krathong. Download hier de PDF.

Islam

Het offer van de zoon (MB-BB)

Download hier de PDF.

Het leven van Mohammed (BB)

Gevonden op: https://www.beleven.org/verhaal/het_leven_van_mohammed. Download hier de PDF.

Wij gebruiken functionele cookies om deze website goed te laten functioneren en analytische cookies om het gebruik van de website te kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.