Invalshoek

Ik

Kwartaal 1

Sociaal
emotioneel

Wie ben IK?

We onderzoeken ‘IK’ vooral vanuit de invalshoek van de persoonlijke levensbeschouwelijke identiteit. We proberen verder te kijken naar wie kinderen zijn dan alleen naar talenten, persoonlijke kenmerken, of karaktereigenschappen. Bij deze insteek gaat het om vragen naar wie je bent, en niet zozeer naar wat je doet of wat je goed kunt.

Vanuit deze invalshoek starten we met het klassieke verhaal Kikker is kikker. Zie voor mogelijke gesprekvragen bij dit verhaal de bijlage. In deze bijlage zijn ook vragen voor de bovenbouw klassen opgenomen. Als alternatief voor de midden en bovenbouw is de film Binnenstebuiten ook een mooie start. Hierin staat de laag van de emoties centraal. Er worden vier basisemoties voorgesteld als delen van jou die je als het ware besturen. Een mooi thema om in de midden en bovenbouw het thema met de kinderen te openen. Zie voor de gespreksvragen bij de film de bijlage.

Tot slot kom je erachter wie je zelf bent in ontmoeting met de ander. Juist door de ogen van de ander kan een mens zijn eigenheid ontdekken. De ander houd je een spiegel voor over jezelf. Dat maakt het zo leuk om sámen, in een groep, te onderzoeken wie je zelf bent.

Tot slot kunnen we ook een vraagteken zetten bij al dat onderzoeken van IK. Je kunt ook overdrijven in de aandacht voor IK. Mooie stof hiervoor is het klassieke verhaal van Narcissus. Hij verloor zich in het beeld van zichzelf. Ook het verhaal De voorname kluizenaar uit het hindoeïsme gaat in op ijdelheid. Het is interessant om met de kinderen te onderzoeken wanneer aandacht voor jezelf omslaat naar ijdelheid. Wanneer hebben we het over zelfvertrouwen en voor jezelf opkomen enerzijds en eigendunk of opscheppen anderzijds? Maak je bijvoorbeeld ook selfies als je haar niet goed zit? En is er nog ruimte voor de ander als er zo veel aandacht voor het IK is?

Vragen bij Wie ben IK?

  • Wat maakt mij bijzonder?
  • Waar ben ik trots op?
  • Wat maakt dat IK precies IK ben?
  • Welke dingen passen echt bij mij?
  • Hoe kan ik dat (te) weten (komen)?
  • Hoe kan ik het best ontdekken wat bij mij past?
  • ‘Ben’ ik mijn emoties? Waarom wel en waarom niet?
  • Kan ik zonder emoties ook mens blijven?

Verhalen Ik

Startverhaal

Kikker is kikker (OB-MB)

Max Velthuijs (2015) Kikker is kikker. Leopold. Download hier de PDF.

Hindoeïsme

De voorname kluizenaar (BB)

Tamar Kopmels (2020) De voorname kluizenaar. In Verhalen vertellen en vragen stellen. Vakdidactiek Levensbeschouwing & Geestelijke stromingen. Noordhoff. Download hier de PDF.

Humanisme en algemeen

Narcissus (BB)

Gevonden op: https://www.beleven.org/verhaal/narcissus. Download hier de PDF.

Wij gebruiken functionele cookies om deze website goed te laten functioneren en analytische cookies om het gebruik van de website te kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.