Invalshoek

Licht

Kwartaal 2

Symbolisch levensbeschouwelijk

De symboliek van licht en verhalen over licht

De kinderen maken kennis met verhalen uit levensbeschouwelijke en culturele tradities waarin het thema licht op verschillende manieren naar voren komt. De vakleerkrachten van vormingsonderwijs laten de leerlingen kennis maken met verhalen en feesten rond licht. Dat biedt de kinderen de gelegenheid om te verkennen welke verschillen er zijn. Maar vooral zullen ze ontdekken dat licht als symbool in alle levensbeschouwingen belangrijk is.

Bij levensbeschouwelijk leren is het belangrijk dat kinderen leren symboliseren. In het verhaal Het wonder van licht ontdekken ze dat een enkel lichtje, anders dan een buidel takken, een hele ruimte kan vullen. Licht is in veel levensbeschouwingen een heel belangrijk symbool: voor bijvoorbeeld hoop, leven, liefde, vrede en kracht. De blinde Bartimeus krijgt van Jezus het licht in zijn ogen terug in het verhaal Bartimeus: een blinde ziet het licht. Sommige christenen zien dit als een wonderverhaal dat vertelt hoe de blinde letterlijk weer kan zien. Voor andere christenen is het een symbolisch verhaal over ‘blind zijn’ in de zin van ‘de waarheid niet zien’, en inzicht krijgen. Die insteek sluit ook aan bij het verhaal van Diogenes in de ton. Diogenes leeft in armoede en gaat met zijn lantaarn op zoek naar wijze en verstandige mensen. Die moet je met een lantaarntje zoeken, want die zijn heel zeldzaam.

Vragen

  • Wat wordt er bedoeld met ‘blind zijn voor de waarheid’?
  • Wat betekent de uitdrukking ‘Er gaat een lichtje/lampje branden’?
  • Wat betekent de uitdrukking ‘Je moet het met een lantaarntje zoeken’?
  • Waarom wordt Diogenes altijd met een lantaarntje afgebeeld? Zelfs als hij in de ton zit (verschil tussen letterlijk – in de ton-, en figuurlijk licht)

Verhalen Licht

Christendom

Bartimeus: Een blinde man ziet het licht (MB-BB)

Gerrie Huiberts en Anne Westerduin (2017). Het begon met licht. KBS Adveniat. Download hier de PDF.

Humanisme en algemeen

Het wonder van het licht (MB-BB)

Baukje Offringa (2003). De gouden Sleutel, verhalen bij thema’s uit de bijbel. Meinema. Download hier de PDF.

Diogenes in de ton (BB)

Bewerking van het verhaal van Diogenes door Jacqueline Huizinga van Onderwijsbureau Meppel. Download hier de PDF.

Wij gebruiken functionele cookies om deze website goed te laten functioneren en analytische cookies om het gebruik van de website te kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.