Privacy leren over levensvragen

In deze verklaring wordt beschreven hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van opdrachtgevers, leveranciers en andere betrokkenen. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Wie zijn wij

VOS/ABB zet zich in voor optimale omstandigheden in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Centrum voor Vormingsonderwijs (CvV) behartigt de belangen van vakleerkrachten vormingsonderwijs in Nederland. Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens

VOS/ABB
Postbus 162
3440 AD  Woerden

Centrum voor Vormingsonderwijs (CvV)
Postbus 60182
1320 AE  Almere

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld omdat u contact met ons opneemt via een contactformulier. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Het kan in specifieke gevallen mogelijk zijn dat wij meer of andere gegevens verwerken.

Doelen en grondslagen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verzenden van een bevestiging van uw aanmelding
  • Voor het maken van een leren over levensvragen account: inlog en wachtwoord.
  • Opstellen van een factuur
  • Eventuele nieuwsbrieven en andere publicaties.
  • U te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn door de noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst met u of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van VOS/ABB en/of CvV. Voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn verder de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Delen van persoonsgegevens

Wij delen geen persoonsgegevens met derden tenzij vooraf vermeld en met uw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies om inzicht te krijgen in de statistieken van deze website. Bij uw eerste bezoek aan deze website wordt u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser, verwijderen. Zie deze website voor een toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u, voor zover voor de gegevensverwerking toestemming nodig is, ten alle tijden het recht om deze toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken. U heeft ook het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een bestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar  welkom@vosabb.nl. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

Bewaartermijn

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Uw persoonsgegevens worden verwijderd als het bewaren van deze gegevens niet langer nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verwerkt. Dit is aan de orde als u heeft aangegeven niet langer gebruik te willen maken van onze dienst(en)

Klachtenprocedures

Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacyverklaring of u bent van mening dat er sprake is van een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met ons opnemen via  welkom@vosabb.nl. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze website.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring tussentijds wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Wij gebruiken functionele cookies om deze website goed te laten functioneren en analytische cookies om het gebruik van de website te kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.