Invalshoek

Samen

Kwartaal 1

Sociaal
emotioneel

Verschillen versterken de groep

Als het in een groep lukt om…

  • elkaar écht te zien;
  • je te verwonderen over verschillen;
  • elkaar te accepteren zoals je bent;
  • belangstelling te hebben voor de ander;
  • open te staan voor de beweegredenen en motivatie van de ander: Waarom doet hij het zo? Hoe kijkt zij daar tegenaan?

…dan ben je sterker dan in je eentje! Het leren omgaan met verschillen is een verrijking voor iedereen. Daar zit ook een link met de Kinderboekenweek 2021: Worden wat je wilt. De week gaat o.a. over het (h)erkennen van je eigen talenten én die van de ander. Zo maken we samen de wereld een beetje mooier.

In het thema Samen stimuleren we de kinderen om de meerwaarde van verschillen te ontdekken. Dat maakt niet alleen het samenwerken in de groep fijner. Kinderen leren zo ook dat ze zichzelf mogen zijn, en dat anderen dat ook mogen. Deze insteek komt naar voren in de verhalen Met zijn allen gelijk, dat is pas sterk. In Het verhaal van de regenboog komt naar voren dat iedere deelnemer iets unieks meebrengt voor de groep. In een groep waarin individuele talenten de ruimte krijgen wordt het geheel meer dan de som der delen, zoals dat bij een regenboog ook het geval is.

Vragen

  • Zou het makkelijker zijn om samen te leven als alle mensen hetzelfde waren? Waarom wel/niet?
  • Wat kun jij voor bijzonders inbrengen in de groep?
  • Wat heb jij nodig van anderen uit de groep?
  • Hoe kun je goed omgaan met verschillen in een groep?
  • Moet je met iedereen (kunnen) samenwerken? Waarom wel of niet?

Verhalen Samen

Christendom

Met zijn allen gelijk, dat is pas sterk (MM-BB)

Imme Dros e.a. (2012). Met zijn allen gelijk, dat is pas sterk. In: Het Hoogste Woord. De Fontein. Download hier de PDF.

Hindoeïsme

Het verhaal van de Regenboog (MM-BB)

Gevonden op deze website. Markant. Download hier de PDF.

Wij gebruiken functionele cookies om deze website goed te laten functioneren en analytische cookies om het gebruik van de website te kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.