Informatie voor nieuwe scholen

Wanneer een school of bestuur samen met betrokkenen van vormingsonderwijs besluit om aan de slag te gaan met een eigen samenwerkingsprogramma, is het belangrijk om een aantal zaken goed te regelen. Zoek hierbij altijd ondersteuning van het Centrum voor Vormingsonderwijs en VOS/ABB; dat kan hier. Wij hebben ervaring met alle hieronder genoemde aspecten van projectontwikkeling.

Ouders betrekken vanaf de start

Ouders moeten van het begin af aan worden betrokken bij de ontwikkeling van een project inclusief vormingsonderwijs. Dat kan bijvoorbeeld via:

 • de medezeggenschapsraad
 • een werkgroep of klankbordgroep waar ook ouders in zitten
 • een vragenlijst voor ouders
 • een ouderavond
 • kennismakingslessen

Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een combinatie van deze communicatievormen. Zoek bij het betrekken en informeren van ouders altijd ondersteuning van VOS/ABB en Centrum voor Vormingsonderwijs. Neem dit onderdeel heel serieus en neem er ook voldoende tijd voor! Wettelijk zijn het de ouders die toestemming moeten geven om vormingsonderwijs te organiseren op de school.

Ouders blijven informeren

Als een project eenmaal loopt, is het van belang ouders te blijven informeren. De volgende zaken zijn van belang:

 • Neem een passende tekst op in de schoolgids en op de website. Een voorbeeld vind je hier.
 • Maak een brochure en/of ouderbrief waarin je het project toelicht. Voorbeelden vind je hier.
 • Informeer nieuwe ouders bij de aanmelding over deze werkwijze binnen de school.
 • Informeer vooraf en eventueel ook tijdens en na afloop over de invulling van het thema. Bij ieder thema staat een download van een ouderbrief, die je naar eigen inzicht kunt aanpassen.
 • Stel ouders altijd in de gelegenheid te komen kijken bij de lessen.
 • Ga in gesprek met ouders die moeite hebben met deze manier van werken.

Wat betekent dit voor het team?

Als een school begint met een project inclusief vormingsonderwijs, is het belangrijk dat het team van het begin af aan zoveel mogelijk wordt betrokken bij de visievorming en de uitwerking van het project. Zo werk je aan de aansluiting op de kernwaarden en visie op de (openbare) identiteit van de school en aan de inbedding in het curriculum. We raden aan een scholing te volgen over de rol die groepsleerkrachten spelen in en rond de lessen. Hiervoor kun je contact zoeken met VOS/ABB. Het is belangrijk dat groepsleerkrachten actief aanwezig zijn tijdens de lessen van de vakleerkracht. Zo weten ze waar het over gaat en kunnen ze verbinding leggen met de rest van het curriculum (bewegingslessen, wereldoriëntatie, sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap en geestelijke stromingen).

Afstemming groepsleerkrachten en vakleerkrachten

Het is goed als de inhoudelijke voorbereiding van een thema een vaste plek heeft op de agenda van het team. Zorg ervoor dat je momenten in het jaar organiseert waarop je met collega’s lesideeën en ervaringen uitwisselt. Stem goed af met de vakleerkrachten. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de inhoud van de lessen die zij geven en bereid op basis daarvan je eigen lessen voor. Op die manier voorkom je dat je een verhaal of vragen behandelt die de vakleerkracht al wilde behandelen. Daarnaast is het goed om één keer per jaar een evaluatiemoment met de vakleerkrachten te organiseren.

Downloads

Wij gebruiken functionele cookies om deze website goed te laten functioneren en analytische cookies om het gebruik van de website te kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.