Wat is Leren over Levensvragen?

Inclusief levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

Leren over Levensvragen is een website ter ondersteuning van projecten inclusief levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. Dit onderwijs is een samenwerking tussen docenten vormingsonderwijs (voorheen G/HVO) en een school, een groep scholen of een schoolbestuur. Zo’n samenwerking komt meestal voort uit behoefte aan meer verbinding en afstemming tussen de verschillende stromingen (denominaties) en tussen lessen vormingsonderwijs en het curriculum van de school.

Kenmerken van inclusief levensbeschouwelijk vormingsonderwijs:

 • Verschillende denominaties verzorgen binnen de school samen vormingsonderwijs.
 • Leerlingen doen hierbij in principe allemaal mee aan onderwijs van alle stromingen.
 • Levensbeschouwelijke thema’s vormen als doorlopende leerlijn de verbinding tussen de verschillende denominaties, en tussen vormingsonderwijs en het programma van de groepsleerkracht.
 • Er is altijd sprake van een vorm van uitwisseling en dialoog tussen de verschillende denominaties.

Wat is het doel van inclusief levensbeschouwelijk vormingsonderwijs?

Inclusief levensbeschouwelijk vormingsonderwijs:

 • draagt bij aan de identiteitsontwikkeling van leerlingen
 • maakt leerlingen vertrouwd met alle belangrijke levensbeschouwingen en religies
 • helpt leerlingen omgaan met en leren van verschillen in de klas en in de samenleving
 • versterkt het open karakter van de school

Leerlingen:

 • onderzoeken samen verschillende visies op universele levensthema’s, zoals liefde, geluk, geboorte, dood, moed, behulpzaamheid, vertrouwen en toekomst
 • ontdekken wat daarbij voor hen zelf van betekenis en waarde is
 • leren om anderen daarin beter te begrijpen

Leerlingen vergroten vaardigheden, zoals:

 • kritisch en zelfstandig denken
 • luisteren zonder oordelen
 • uitdrukken wat belangrijk voor je is
 • in dialoog gaan met elkaar
 • begrijpen en accepteren dat dit voor iedereen anders is
 • vertrouwd raken met levensbeschouwelijke verhalen en zienswijzen
 • sensitiviteit ontwikkelen voor levensvragen en morele thema’s

Deze vaardigheden dragen bij aan de kerndoelen voor het basisonderwijs op het gebied van geestelijke stromingen, burgerschapsonderwijs, identiteitsontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ze dragen bovendien bij aan doelen van vormingsonderwijs.

Verschillende vormen

Er zijn allerlei vormen van samenwerking ontwikkeld. De deelname varieert van één school tot alle scholen binnen een stichting en van minimaal twee tot maximaal alle zeven denominaties van vormingsonderwijs. De wijze waarop de denominaties elkaar afwisselen en versterken, kan per project verschillen. Op iedere school en iedere regio zijn de wensen en behoeften weer anders. De vorm vloeit altijd voort uit de doelen die de betrokkenen vanuit vormingsonderwijs en de school of scholen met elkaar voor ogen hebben. Het initiatief voor een dergelijke project kan zowel vanuit de school of het bestuur komen als vanuit de docenten vormingsonderwijs of vanuit vragen van ouders.

Een project is altijd maatwerk dat past bij de behoefte van ouders, bij de visie van de school en bij de concrete mogelijkheden en beschikbaarheid van docenten vormingsonderwijs. Zie hieronder bij voorbeeldprojecten verschillende mogelijke uitwerkingen.

Wij gebruiken functionele cookies om deze website goed te laten functioneren en analytische cookies om het gebruik van de website te kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.